Regeringens besked: mer pengar till ungdomsvård

Den moderatledda regeringen föreslår att Statens institutionsstyrelse, SiS, ska få ett ökat anslag med 108 miljoner kronor år 2024. Det innebär att anslagen ökar från 1,9 till 2,1 miljarder kronor.

– Det här handlar om våra ungdomars framtid, därför är det välkommet med ökade anslag till SiS. Vi vet att många ungdomar inte får den vård de behöver samtidigt som säkerheten är för låg, säger Filip Wiljander (M), kommunalråd och ordförande i socialnämnden i Nacka. Tillsammans med regeringens förslag om ungdomsfängelser kan vi ge rätt vård till ungdomar som hamnat snett och hålla dem borta från gängkriminella mördare.

Beskedet meddelades i regeringens budgetproposition för 2024, vilken överlämnades till riksdagen den 20 september i år. Regeringen har även aviserat en utredning om SiS mot bakgrunden av de allvarliga brister i verksamheten som konstaterats av JO och IVO.