Mer av svenska språket i förskolan!

Språket är en viktig nyckel in i samhället, och att kunna svenska är en förutsättning inte bara för att klara skolan utan också för att klara ett självständigt liv i Sverige där man blir delaktig och etablerad på arbetsmarknaden. Därför genomför vi nu en språksatsning i förskolan, där personalen ska arbeta med kvalitativ språkutveckling.

Satsningen är resultaten av en studie om språkutvecklande arbetssätt i Nackas förskolor som vi initierat och som genomförts under hösten.

Förskolan är en av de viktigaste arenorna för barnets språkutveckling, speciellt för de barn där det inte talas svenska hemma. Det är vår uppgift att ge alla barn i Nacka de bästa förutsättningarna för en bra skolgång, därför är jag väldigt glad att vi nu genomför detta. Vårt mål är att Nacka ska vara den bästa kommunen att växa upp i, mer språk i förskolan är en av många delar som tar oss närmare det målet, säger Eivor Örenmark (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Utbildningsnämnden har igår fattat beslut om att Nacka ska genomföra en fortbildningssatsning för att ge rektorer stöd i att leda arbetet med språkutvecklande arbetssätt i förskolan. Hela rapporten, tillsammans med både skrivet och rörligt stödmaterial för förskolepersonal och rektorer, kommer finnas tillgängligt hos Nacka kommun i januari 2024.

Länkar

Mer om Nackamoderaternas politik för skola och förskola

Läs mer på Nacka kommuns hemsida, LÄNK

https://www.nacka.se/valfard-skola/nackas-kommunala-skolor/spraksatsning/

Relaterade nyheter