Skola Nacka

Program för en modern skola i världsklass

Elever i Nacka lämnar skolan med goda resultat men bra kan bli bättre. Därför vill vi börja jämföra och mäta hur elevernas kunskaper står sig internationellt för att på så sätt nå världens bästa skola. Idag lämnar elever skolan med…

Program för fler jobb i Nacka

Jobben, att människor som kan arbeta också har ett arbete, är grunden för välfärden. Detta både för den enskilde och för allt det vi behöver göra gemensamt i ett samhälle. Vi vill att så många som möjligt kan vara skattebetalare…

I Nacka är möjligheterna större

Nacka är en bra kommun att bo och verka i. Vi moderater är stolta över att Nacka hela tiden utvecklas. Ständig förnyelse och hela tiden utveckling av kommunens sätt att arbeta är centralt för oss moderater. Kommunen har stora och…

Linda Norberg, 24, ny ordförande för Utbildningsnämnden i Nacka

Utbildningsnämnden i Nacka är kommunens största nämnd med en budget på drygt 2 miljarder kronor. Totalt berör nämndens verksamheter över 22 000 elever i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen och SFI-utbildningarna. I torsdags kväll nominerades Linda Norberg till ny ordförande för…

För en modern skola i världsklass

Alla Nackas skolor ska erbjuda kunskaper för livet. Ska vi lyckas med det, så måste alla delar av utbildningen – från första dagen till den sista dagen – genomsyras av modern teknik, kvalitet och öppenhet mot omvärlden. Det är en…

I Nacka är möjligheterna större.

Nackamoderaterna har under året som gått arbetat med handlingsprogram inför valet. Här får du som läsare ta del av ett utdrag av vår vision för Nackas skolor, omsorg och närmiljö. Har du förslag på hur Nackas kan utvecklas? – Maila…

Diskutera: Hur kan Nackas skolor bli bättre?

Skolverkets inspektion av skolorna i Nacka visar att verksamheten fungerar mycket väl, med en föredömlig uppföljning av skolornas resultat och arbete. Kunskapsresultaten i grundskolan ligger väsentligt över genomsnittet för riket. Men hur går man vidare?  Jämför man meritvärden för landet…

Nackas skolor bäst i länet

– Det känns fantastiskt bra att Nacka kommun har utsetts till 2008 års bästa skolkommun i Stockholms län. Vi tackar våra lärare och rektorer vars engagemang och intensiva arbete ligger bakom denna fina utmärkelse. Deras satsningar och envetna arbete för…