Nackamoderaterna

Nackamoderaterna

Medlemsmöte

    Medlemmar i Nackamoderaterna är välkomna till medlemsmöte. Mer information kommer till medlemmarna via posten i Nackabladet Internt och via e-post i Nackabladet Internmail.

Nackas skolor bäst i länet

– Det känns fantastiskt bra att Nacka kommun har utsetts till 2008 års bästa skolkommun i Stockholms län. Vi tackar våra lärare och rektorer vars engagemang och intensiva arbete ligger bakom denna fina utmärkelse. Deras satsningar och envetna arbete för…

5000 namn för spårtrafik till Slussen

Vi vill tacka för Nackabornas stora stöd för vårt arbete att övertyga SL att Saltsjöbanan även fortsättningsvis ska gå till Slussen. När tjänstemän från SL förde fram ett förslag om att Saltsjöbanan i framtiden skulle kunna stanna i Sickla, istället…

Korttidsboende i solen

– Vi är väldigt glada att vi nu äntligen erbjuder en valfrihet som också sträcker sig till varmare breddgrader. Vi är övertygade om att detta är bra både för den enskilde och för samhällsekonomin. Detta säger Eva Öhbom Ekdahl, moderat…