Nackamoderaterna

Nackamoderaterna

Vi säger NEJ till stenkross i Gungviken

I förra veckan publicerades en insändare i Nacka Värmdöposten (NVP) undertecknad Föreningen Bra Natur i Nacka gällande rättsprocessen om stenkross i Gungviken. Insändaren innehåller ett flertal felaktiga påståenden vilka vi klart och tydligt vill dementera. Vi moderater har varit emot…

Vi startar en tredje resursskola i Nacka!

I dagsläget har Nacka två kommunala resursskolor, Myrsjö och Skuru-Duvnäs, båda med inriktning mot elevler inom autismspektrumtillstånd (AST). Nu startar vi en tredje resursskola, med en bredare inriktning på stöd för elever med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) för att kunna erbjuda…

Fler karriärmöjligheter för förskollärare!

Nacka rekryterar ytterligare fem särskilt yrkesskickliga förskollärare 2024 till våra kommunala förskolor, så att vi har en i varje rektorsområde. Särskilt yrkesskickliga förskollärare, förkortat SYF, ska arbeta med utveckling, pedagogik, bidra till ökad likvärdighet och till kvalitetshöjning på förskolorna. Det…

Lär känna Magnus Gilén, vår nya föreningsordförande!

Hela föreningsstyrelsen Magnus GilénOrdförande, ansvarig för politikutvecklingmagnus.gilen@nacka.se Tim SundbergVice ordförande, Val-och kampanjansvarigtim.sundberg@nacka.se Per NorlingLedamot, ansvarig för Aktiviteter och Utbildning samt representant för Företagarrådetper.norling@nacka.se Catharina BarkmanLedamot, vice ansvarig för Aktiviteter och utbildningcatharina.barkman@nacka.se Camilla BoströmLedamot, Medlemsansvarig, vice Valledarecamilla.bostrom@nacka.se Magnus WakanderLedamot, vice Medlemsansvarig,…