Kommunövergripande

Nacka är Sveriges framtidskommun!

Nacka toppar listan och är därmed Sveriges framtidskommun, där vi får särskilt högt betyg för nyföretagande, branschbalans, befolkningstillväxt och Nackabornas utbildningsnivå. Detta är ett kvitto på att Nacka har mycket goda framtidsutsikter! Med ett betyg på 4,67 av 5 rankas…

Nacka ska fungera – även i kris och krig

Nackamoderaterna har tillsammans med våra allianskollegor tagit initiativ till att utreda krigsplacering av medarbetare i Nacka kommun. Vårt budgetförslag tillför även resurser till beredskap, bland annat ska fem trygghetspunkter dit Nackabor kan vända sig för värme, vatten och el vid…

Nacka sänker skatten!

Nu har Alliansen presenterat sitt budgetförslag för Nacka 2024, en budget som gör en rekordstor satsning på skolan, säkrar välfärden, gör kommunen grönare och tryggare och sänker skatten med 1 000 kronor för ett genomsnittligt Nackahushåll nästa år.

Budget 2024: Motståndskraft och Framtidstro

Nackamoderaternas budget 2024 är släppt! I den styrande Alliansens budgetförslag för Nacka 2024 finns både en rekordstor satsning på skolan och en skattesänkning med. Samtidigt förstärks arbetet för en grönare och tryggare kommun och reserverna för att möta oförutsedda händelser…

Slussen är inte till för oss Nackabor – enligt S

”Sedan urminnes tider har Slussen varit Nackabornas port till Stockholm. Men efter att Socialdemokraterna i höstas tog över makten i staden är det inte längre så. Med kirurgisk precision fattas beslut på beslut som drabbar Nackaborna negativt. Deras budskap är tydligt: Slussen är inte för oss”, skriver Peter Zethreaus i Nacka-Värmdöposten angående att den planerade cykelbron för Nackas cykelpendlare tas bort – helt utan konsekvensanalyser eller alternativ. Det är ännu ett dråpslag för nackabor i Slussenprojektet.