Hälsosam fritid för unga och äldre

Moderaterna vill att det i framtidens Nacka ska finnas ordentligt med plats för kultur- och fritidsanläggningar. Det är en viktig del i att få en kommun där Nackaborna trivs och har livskvalitet. Främst vill vi prioritera insatser för barn och ungdomar, för att unga ska få goda livsmöjligheter att växa och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Idrottsanläggningar ska växa i takt med medborgare, nya anläggningar ska vara på plats innan gamla rivs, och kommunen ska samverka med föreningar och andra privata aktörer för att bredda utbudet.

Nackaborna ska ha god tillgång till olika former av idrott, såväl för fotboll och hockey som för volleyboll och ridning. I detta ingår också goda lekmöjligheter för barn, med ordentliga lekplatser, och att och det finns utrymme för spontanidrott utanför ramarna för föreningsidrott. Kommunen ska redan från början tänka in idrott och fritid vid byggnation av nya områden, så att det inte missas. Dessutom måste nya idrottsanläggningar vara på plats innan de gamla rivs. Föreningslivet behöver kunna ha kontinuitet i sin verksamhet, utan att få mattan bortryckt under dem.

Aktuellt inom Fritid

Nackamoderaterna vill

✓ Bygga ut antalet idrottsanläggningar i takt med att kommunen växer. Kapaciteten ska öka, inte minska. Det gäller både bokningsbara ytor och ytor för spontanidrott.

✓ Att kommunen redan från början tänker in idrotts- och fritidsanläggningar vid nybyggnation.

✓ Att nya idrottsanläggningar ska vara på plats innan de gamla rivs.

✓ Att kommunen samverkar med privata aktörer för att fler privata anläggningar byggs.

✓ Säkerställa möjligheten till en aktiv fritid för människor med funktionsnedsättningar.

✓Fortsätta arbetet med att lägga konstgräs och anlägga belysning på fotbollsplaner.

✓ Rusta upp befintliga lekplatser i kommunen.

✓ Bygga en ny simhall i Orminge, och ersätta det befintliga Näckenbadet med en ny och modern simhall på samma plats.

✓ Anlägga en multihall i Fisksätra.

Läs mer om våra andra sakpolitiska frågor

Trygghet