Ordning och reda i kommunens ekonomi

Ordning och reda i ekonomin är grunden för en ansvarsfull politik. Om man inte har koll på pengarna har man inte koll på något annat heller. Skattepengarna tillhör i första hand medborgaren själv, som med flit och hårt arbete har tjänat ihop sina egna pengar. Samtidigt måste välfärden finansieras. Därför ska Nackaborna få maximalt värde för varenda krona de betalar i skatt. Inte bara är en låg skatt rättvis gentemot medborgarna, det gör det också mer lönsamt att arbeta och främjar tillväxt. Dessutom ger det många med små marginaler – som ensamstående med barn eller studerande – en större ekonomisk frihet. Låg skatt är därför en viktig frihetsfråga för Moderaterna. 

Aktuellt inom Ekonomi

Nackamoderaterna vill

✓ Prioritera skattepengar till välfärdens kärna: skolan och omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättningar.

✓ Arbeta för att sänka skatten genom att fler får jobb och betalar skatt.

✓ Fortsätta effektivisera kommunens verksamhet och banta administration och byråkrati, för att säkerställa maximalt värde för skattepengarna.

✓ Samarbeta med externa aktörer som vill investera i Nacka, för att minska kommunens investeringsbehov och öka mångfalden.

✓ Fortsätta effektiviseringen av kommunens verksamhet så att medborgarna får maximalt värde för skattepengarna.

Läs mer om våra andra sakpolitiska frågor

Trygghet