Valfrihet och trygghet i välfärden

I Nacka tror vi på människor. Vi tror att människor själva kan och vill fatta beslut om sin egen vardag. Vi ska därför se till att skapa utrymme och möjligheter för alla individer att växa, utifrån sina egna förutsättningar. Genom politiken vill vi skapa förutsättningar för att det finns olika alternativ för olika behov och vi ställer tydliga krav på att alla dessa håller hög kvalitet. Som Nackabo ska man känna trygghet när man gör sina val.

Det ska vara tryggt att bli gammal i Nacka. Alla människor ska ha livskvalitet genom hela livet. Vi värnar om kvalitet i omsorgen om de äldre genom höga kvalitetskrav, noggrann uppföljning, tilltagna resurser och valfrihet att välja.

I takt med att Nacka växer behöver också sjuk- vården byggas ut. Vi tror att det kan innebära att både akutsjukvården och förlossningsvården på sikt behöver byggas ut, så att Nacka sjukhus blir ett fullvärdigt akutsjukhus.

Aktuellt inom Välfärd

Nackamoderaterna vill

✓ Försvara individens valfrihet att välja vem som ska utföra ens äldreomsorg och LSS.

✓ Höja kvalitetskraven på anordnare inom äldreomsorgen, bl.a. med högre krav på utbildning, språkkunskaper och personalkontinuitet.

✓ Bygga ut antalet omsorgsplatser inom LSS och äldreboenden för att möta nya behov.

✓ Fortsatt mångfald av boendeformer, så att alla kan få sina olika behov tillgodosedda.

✓ Förstärka resurserna till hemtjänsten ytterligare.

✓ Utveckla användandet av digitala hjälpmedel och verktyg inom äldreomsorgen.

✓ Ha en mötesplats för seniorer per kommundel.

✓ Fördjupa samarbetet mellan BVC, förskola, skola och socialtjänst för att i ett tidigt skede upptäcka barn som lever under svåra förhållanden.

✓ Kartlägg problemen med psykisk ohälsa, inte minst bland unga flickor, och öka arbetet med forskningsbaserade insatser.

✓ Att Nacka sjukhus fortsätter utvecklas i takt med att Nacka växer. På sikt bedömer vi att både akutmottagning och BB bör finnas här.

Läs mer om våra andra sakpolitiska frågor

Trygghet