Halva Nacka grönt

I Nacka är naturen nära – halva Nacka grönt. Nackas läge mellan Stockholm och skärgården, med närhet till stora naturområden och vatten är en anledning till att många väljer att flytta hit och att människor trivs. Vi vill värna naturen och utveckla möjligheterna för människor att vistas i skog och mark. Samtidigt ska vi arbeta för att motarbeta den globala uppvärmningen genom att kommunen ska bli koldioxidneutral. Dessutom ska det vara rent och snyggt i vår kommun.

Klimatutmaningen är på allvar och vi prioriterar därför klimatfrågan högt. Kommunen har ett ambitiöst miljöprogram och har antagit en koldioxidbudget för att kunna minska utsläppen och bli koldioxidneutral. Teknisk utveckling, resultat framför fina ord, och samarbete med det privata näringslivet är vägen framåt.

Aktuellt inom Natur & Miljö

Nackamoderaterna vill

✓ Sköta naturen och reservaten så att de blir mer tillgängliga för Nackaborna och hävda allemansrätten så att naturen kan nyttjas som idag. Vi ska värna såväl rekreationsvärdena som den biologiska mångfalden.

✓ Hålla kommunen ren och snygg, fri från klotter, olaga affischering, nedskräpning och dylikt.

✓ Att kommunen bättre ska underhålla allmänna anläggningar som lampor, papperskorgar och trafikmärken.

✓ Anlägga parker och plantera träd i centrala områden.

✓ Nacka ska ha lokala miljömål som ska vara mätbara och till varje mål ska det finnas konkreta åtgärdsplaner. Ett av de viktigaste miljömålen är att minska klimatpåverkan.

✓ Förbättra energieffektiviteten i kommunens byggnader och bygga ut solenergi och fjärrvärme.

✓ Fortsatt utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppssystemet för att värna Östersjön och våra sjöar och vattendrag.

✓ Att källsorterat avfall ska kunna hämtas direkt hos hushållen.

Läs mer om våra andra sakpolitiska frågor

Trygghet