Trafik och framkomlighet

Nacka – där vardagen fungerar. Nackaborna ska kunna ta sig fram. Det ska vara enkelt, bekvämt och miljövänligt. Vi vill verka för ett Nacka som hänger ihop genom hållbara kommunikationer, vägar och kollektivtrafik så att Nackaborna kan få vardagspusslet att gå ihop utan köer och trängsel. Det är helt nödvändigt att infrastrukturen byggs ut för detta.

Kollektivtrafiken är navet i Stockholmsregionens kommunikation. Tillsammans med Moderaterna i regionen har Nackamoderaterna under flflera år kraftigt förbättrat kollektivtrafifiken i vår kommun. Det handlar om tunnelbana till Nacka, klar 2030, tvärbana till Sickla, utökad turtäthet för bussarna och ny båttrafifik. Allt det här är bra, men det fifinns ännu mer att göra. Tyvärr föreslår det nya regionstyret nedskärningar i kollektivtrafiken, något vi kraftigt motsätter oss.

Aktuellt inom Trafik och framkomlighet

Nackamoderaterna vill

✓ Att Österleden byggs så att trafiken kan ledas runt stan istället för genom.

✓ Stoppa regionens nedskärningar i kollektivtrafiken.

✓ Stoppa flytten av bussterminalen i Slussen 750 meter från tunnelbanan.

✓ Arbeta för att nya Skurubron blir avgiftsfri.

✓ Att det byggs flera infartsparkeringar för både bil och cykel, men lika viktigt att dessa avlastas genom effektivare kollektivtrafik i Nackas ytterområden, man ska kunna åka kollektivt hela vägen.

✓ Att Saltsjöbanan rustas upp med dubbelspår och modernare vagnar.

✓ Möjliggöra för utbyggd laddinfrastruktur för elbilar, både på kommunal och privat mark.

✓Underlätta vardagscyklingen genom tydliga stråk, skyltning och säkra cykelställ vid populära målpunkter.

✓ Att båtpendlingen i SLs regi fortsätter att byggas ut med en sydlig rutt från Ålstäket/Värmdö via Nackas norra kust till Stockholm.

✓ Förbättra kommunikationen kring trafikstörningar och trafikomläggningar för att underlätta Nackabornas framkomlighet.

Läs mer om våra andra sakpolitiska frågor

Trygghet