En trygg kommun för alla

Alla Nackabor ska kunna känna sig trygga i sitt hem, i sitt närområde och i sin kommun. Det gäller i livets alla skeden, oavsett om man är barn, mitt i livet eller senior, och oavsett kön, sexuell läggning och ursprung. Polisen ska komma när du ringer och vägen hem ska vara ljus och trygg även på natten. 

Aktuellt inom trygghet

Nackamoderaterna vill

✓ Öka antalet poliser i Nacka som kan utreda och beivra brott. 

✓ Öka tryggheten utomhus genom trygghetspaketet, med bättre belysning, övervakningskameror, mer förebyggande arbete och kommunala ordningsvakter på otrygga platser. 

✓ Vidta alla insatser som krävs för att Fisksätra inte ska klassas som utsatt område 2023. 

✓ Stärka det brottsförebyggande perspektivet i stadsplaneringen. 

✓ Arbeta för att införa ett nationellt tiggeriförbud så att människor inte utnyttjas. 

✓ Skärpa den lokala ordningsstadgan för att stoppa tiggeriet och illegala bosättningar.

Läs mer om våra andra sakpolitiska frågor

Trygghet