Nacka ska vara den bästa platsen att växa upp på, och då behövs en riktigt bra skola.

Nackas skolor är bland de bästa i Sverige, med hög kvalitet på undervisningen, duktiga lärare och goda resultat hos våra duktiga elever. Från politikens roll lägger vi stort krut för att vi inte bara ska vara en av de bästa – vi ska vara bäst! Nacka ska vara den bästa platsen att växa upp på, och då behövs en riktigt bra skola. Vi kommer under våren och hösten att besöka flera av Nackas skolor för att prata med både anställda och elever och se hur vi kan förbättra vårt arbete.

I år lägger vi 139 miljoner mer på skola och förskola, och skolpengen har höjts med 5,5 %. Det är en rekordstor höjning.

Det här har vi gjort inom skola och förskola i närtid:

Hur vill du förbättra Nackas skolor?