Nackamoderaterna

I Nacka gäller arbetslinjen!

Nacka har högst självförsörjningsgrad bland kommuner över 90 000 invånare, och långtidsarbetslösheten i kommunen är den lägsta på 10 år. I moderatstyrda Nacka har arbetslinjen länge varit genomgående, och vårt arbete syns i statistiken.Nacka har nämligen högst självförsörjningsgrad i Sverige…

Höjd ersättning till Nackas äldreomsorg

Nackamoderaterna höjer ersättningen till Nackas äldreomsorg när vi tillför Social-och äldrenämnderna 139 miljoner mer 2024 i vårt budgetförslag. Checkarna för särskilt boende och hemtjänst höjs med 5 respektive 8 %, och kontinuitetsbonusen i hemtjänsten höjs med hela 92 %. Redan…

Nu växlar vi upp i kampen mot välfärdsbrott!

På dagens kommunstyrelsesammanträde antogs ett politikerinitiativ från Alliansen om att trappa upp kommunens arbete för att motverka folkbokföringsbrott. Detta mot bakgrund om Polisens rapporter om att felaktig folkbokföring i hög utsträckning används som en del av organiserad brottslighet. I ett…

Separera unga som behöver vård från mördare

Med särskilda ungdomsfängelser kan vi säkra att tungt kriminella ungdomar hålls åtskilda från ungdomar med lättare problematik och att de inte rymmer. Det blir tryggare för Nackasamhället, och tryggare för våra ungdomar.