Pressmeddelande

Skuruparken ett steg närmare reservatsbeslut Vid ett extrainsatt sammanträde beslutade Naturreservatsnämnden på tisdagen 22 april att genomföra ett begränsat samråd kring det planerade naturreservatet i Skuruparken. Frågan om att inrätta ett naturreservat i Skuruparken har länge legat på Alliansens agenda.…

Pressmeddelande

Initiativ för ett nytt internationellt universitet till Nacka! -Vi behöver ytterligare ett universitet i Stockholmsregionen när vi växer med en halv miljon människor. Därför vill vi att Nacka kommun tar initiativ för att ett internationellt universitet etableras i Nacka. En…

Pressmeddelande

  Nacka en av landets bästa skolkommuner Nacka på topp tio när Sveriges kommuner och landstings (SKL) årliga ranking för skolan presenteras. Nackas satsning på skolan ger utdelning, men bra kan bli ännu bättre så därför fortsätter vi att satsa…

Kapacitetsstark bussterminal vid Slussen behövs!

Kommunstyrelsen i Nacka beslutade idag i full enighet att skicka följande brev till Stockholms stad för att påtala att bussterminalen behövs vid Slussen. Att detaljplanen för bussterminalen vid Slussen nyligen upphävdes har skapat oro om framtiden. För alla som dagligen…

Ang. behovet av bussterminal vid Slussen

Texten ursprungligen publicerad på nacka.se För Nacka- och Värmdöborna är det oerhört viktigt att också i framtiden kunna ta sig smidigt till Slussen och Stockholms city. Här kommenteras därför den diskussion som förts i nyhetsmedia om behovet av en bussterminal…

Svar ang. bussterminalen vid Slussen

Det har kommit till vår kännedom att Stockholms Handelskammare anser att en bussterminal vid Slussen för Nacka- och Värmdöresenärer är ”överflödig” när tunnelbanan byggts ut till Nacka Centrum. Vi vill från våra kommuners sida kraftigt opponera oss mot detta. Nacka…

Nackas betyg står sig bra i konkurrensen

Skolverkets officiella betygsstatistik för våren 2013 visar många positiva tendenser för Nackas elever – både över tid och i jämförelse med riket och länet. Trots en svag nedgång i genomsnittligt meritvärde för åk 9 står sig Nackas resultat mycket väl…

Välskött ekonomi i Nacka

Plus 102 miljoner kronor. Så ser Nacka kommuns resultat ut för 2013. Kommunalrådet Mats Gerdau (M) är nöjd. –Min ambition när jag valdes för ett år sedan var att skapa ett positivt förändrings- och samarbetsklimat i kommunen. För mig är…

Nackabladet 2014 nr 1

  Nackabladet är vår egen tidning som utkommer tillsammans med Nacka Värmdö Posten ca 4 gånger per år. På hemsidan och Facebook kan du också läsa den digitalt. Nackabladet 2014 nr 1 s1 Nackabladet 2014 nr 1 s2 Nackabladet 2014…