Wallstreet: Konst i Nackas offentliga miljöer

Mer konst i Nacka? Det tycker Nackamoderaterna! Konst i offentliga utrymmen är ett sätt att liva upp stadsbilden och ökar tillgängligheten för Nackaborna. Kanske har du ibland noterat stora muralmålningar, statyer och andra konstverk runt om i Nacka? Om du…

Aktuellt om Skurubron: Broavgift & statistik

I år invigdes äntligen nya Skurubron i Nacka. Det är en välkommen avlastning av de gamla broarna som nu kan renoveras utan totalt trafikkaos. Att det nu finns fler möjligheter för passage över Skurusundet ökar också robustheten i trafiksituationen. Framför…

Nacka är Sveriges framtidskommun!

Nacka toppar listan och är därmed Sveriges framtidskommun, där vi får särskilt högt betyg för nyföretagande, branschbalans, befolkningstillväxt och Nackabornas utbildningsnivå. Detta är ett kvitto på att Nacka har mycket goda framtidsutsikter! Med ett betyg på 4,67 av 5 rankas…

Nacka ska fungera – även i kris och krig

Nackamoderaterna har tillsammans med våra allianskollegor tagit initiativ till att utreda krigsplacering av medarbetare i Nacka kommun. Vårt budgetförslag tillför även resurser till beredskap, bland annat ska fem trygghetspunkter dit Nackabor kan vända sig för värme, vatten och el vid…

Mer proaktiv miljötillsyn 2024!

Genom att skjuta till pengar i budgeten för 2024 kan vi anställda fyra nya miljöinspektörer. Detta innebär att vi snabbare kan handlägga ärenden samt att vi kan arbeta mer proaktivt genom planerad tillsyn. Nu växlar Nacka upp arbetet med vår…

I Nacka gäller arbetslinjen!

Nacka har högst självförsörjningsgrad bland kommuner över 90 000 invånare, och långtidsarbetslösheten i kommunen är den lägsta på 10 år. I moderatstyrda Nacka har arbetslinjen länge varit genomgående, och vårt arbete syns i statistiken.Nacka har nämligen högst självförsörjningsgrad i Sverige…

Nackas kulturskola får högt betyg av eleverna

Den årliga undersökningen för 2023 ger Nackas kulturskola betyget 3,7 av 4 i nöjdhetsindex, där 96 % av eleverna svarat att de är nöjda och 95 % har svarat att kulturskolan är så bra som de hoppats på. Undersökningen visar…

Nackas skolresultat i topp!

Nackas elever fortsätter att prestera goda resultat. 89 procent av Nackas elever uppnår godkända betyg i alla grundskolans ämnen, vilket är det sjunde högsta i landet. Nackas elevers genomsnittliga meritvärde i grundskolan är det fjärde högsta i landet. Vi kan…

Förbättrat vägunderhåll genom AI-teknik

Nacka använder AI för att förbättra kommunens vägunderhåll. Genom att utrusta våra servicefordon kamera, kan vi åtgärda brister i snabbare! Det innebär dessutom att det på sikt blir billigare när vi kan åtgärda skador innan de hinner bli större. Det…

Höjd ersättning till Nackas äldreomsorg

Nackamoderaterna höjer ersättningen till Nackas äldreomsorg när vi tillför Social-och äldrenämnderna 139 miljoner mer 2024 i vårt budgetförslag. Checkarna för särskilt boende och hemtjänst höjs med 5 respektive 8 %, och kontinuitetsbonusen i hemtjänsten höjs med hela 92 %. Redan…

Stärkta insatser mot våld i nära relationer

Nu utökas samarbetet mellan Nackas Kvinnojour och kommunen genom ett treårigt idéburet offentligt partnerskap, vilket beviljar verksamheten totalt 3,9 miljoner. Pengarna ska gå direkt till verksamhet som i praktiken både förhindrar våld i nära relation, och är ett stöd för dem som utsätts.